Tilskud

Med henvisning fra egen læge yder sygesikringen tilskud til en del af behandlingshonoraret. Medlemmer af Sygeforsikringen “danmark” får ydermere også tilskud herfra. Nogle af vores fysioterapeuter arbejder udenfor sygesikringens overenskomst, hvilket betyder, at patienten selv skal betale hele honoraret. Grunden til, at nogle af fysioterapeuterne er uden overenskomst, er, at vi er underlagt sygesikringens bestemmelse om, hvor mange fysioterapeuter, der må arbejde med sygesikringstilskud. Denne løsning har vi valgt for at mindske ventetiden på at komme i behandling. Sygeforsikringen “danmark” yder også det gældende tilskud til behandling uden henvisning.

Afbud

Du kan melde afbud helt frem til klokken 18 dagen før behandlingen. Melder du ikke afbud, er der et udeblivelsesgebyr. Meld gerne afbud i god tid. Kan du ikke komme igennem på telefonen, kan du melde afbud på info@varde-fysio.dk

Akut tid

Skulle behovet opstå har vi behandlere, som har afsat tid til at behandle dig akut. Til akuttiderne og akutte forløb er der ikke sygesikringstilskud.

Sygeforsikringen danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark” yder den tilskud til behandlinger både indenfor og udenfor sygesikringen. Der er rigtig mange fordele ved denne forsikring; ikke kun inden for fysioterapi behandling men også en lang række andre sundhedsmæssige ydelser.

Første besøg

Første gang du kommer til behandling eller undersøgelse, skal du have en gyldig henvisning fra lægen (ikke ældre end 2 måneder). Din læge kan have lavet en elektronisk henvisning, der automatisk bliver sendt til os. Der går normalt nogle timer, inden vi kan hente henvisningen. Der ydes også behandling uden en henvisning. Her betaler du det fulde honorar.
Hvis du er forsikringskunde, fx har en sundhedsforsikring, skal du blot medbringe en kopi af din bevilling fra forsikringsselskabet.
Det er altid dit eget ansvar, at holde øje med betingelserne i din bevilling samt hvornår og hvad der er egenbetaling.

Det vil altid være dit eget ansvar at huske din aftale og ligeledes aflyse din aftale i tide, såfremt du bliver forhindret.

Vi sender dig et detaljeret oplysningsskema, hvor dine svar er tilgængelige for fysioterapeuten allerede, når han ser dig første gang. Fysioterapeuten kan derfor minimere tid anvendt til dokumentation og journalskrivning og derved bruge mere tid på den faktuelle behandling og øvelsesinstruktion.

Det er en god idé, hvis du tager evt. billeddiagnostik, lægenotater, hvilken medicin du evt. tager og andre relevante oplysninger med til fysioterapeuten, men helst uploade det via dit oplysningsskema.

Det er vigtigt, at du husker at medbringe dit gule sundhedskort samt et lagen, som kan dække hele briksen.

Utilsigtet hændelse

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet’.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

LINK

Patienterstatning og klagevejledning

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx et hospital, en fysioterapeut, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.
Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

Tilsyn

I løbet af 2021 blev alle fysioterapi klinikker akkrediteret. Formålet med akkrediteringen er at fremme og synliggøre patientsikkerheden samt den faglige-, organisatoriske- og patientoplevede kvalitet på de danske fysioterapiklinikker. Du kan se resultaterne her:

Agerbæk: Akkrediteret
Billund: Akkrediteret
Esbjerg: Akkrediteret
Grindsted: Akkrediteret
Varde: Akkrediteret

Kiri Korsager blev udtaget til Sundhedsfagligt opstartstilsyn 2023. Hun fik fik den bedste bedømmelse: “Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden”. Læs rapporten her

Michael Binderup blev udtaget til Sundhedsfagligt opstartstilsyn 2023. Han fik fik den bedste bedømmelse: “Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden”.

Styrelsen for patientsikkerhed udførte stikprøvevis tilsyn med fysioterapiklinikker i 2017.  Varde fik den bedste bedømmelse: “Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden”.

Aktindsigt

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem. Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal.

Persondata

Klinikken arbejder efter reglerne for persondataforordringen og har følgende Persondatapolitik og Privatlivspolitik – FysioDanmark ApS. Der kan rettes henvendelse enten på klinikken eller pr. mail til persondata@varde-fysio.dk

God adgang

FysioDanmark Varde har fokus på de fysiske adgangsforhold og har i den forbindelse fået udarbejdet en tilgængelighedsregistrering af klinikken.

Du kan læse mere om adgangsforholdene i præsentationen HER

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.