Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Du kan få verderlagsfri fysioterapi når:

– Du har et svært fysisk handicap

– Din tilstand er varig

– Din diagnose er omfattet af diagnoselisten

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi er omkostningsfri fysioterapi til udvalgte patientgrupper med varige og kroniske lidelser. Det kan være fremadskridende sygdomme som Parkinsons og sclerose eller svære fysiske handicap. Vederlagsfri fysioterapi kræver altid en lægehenvisning. Er du i tvivl, så kontakt din praktiserende læge for mere information. Du kan også finde Sundhedsstyrelsens liste over hvilke patienter, der er omfattet af vederlagsfri fysioterapi her.

Har du mulighed for vederlagsfri fysioterapi, tilbyder FysioDanmark både manuel behandling og en lang række forskellige specialhold. Du kan læse mere om vores hold her.

Behandling og træning på klinikken eller i din bolig

Vederlagsfri fysioterapi kræver en lægehenvisning. Behandlingen vil oftest være aktiv med fokus på at forbedre/vedligeholde funktionsniveauet. Træningen kan være som superviseret træning i maskiner, på hold eller i bassin.

Vederlagsfri test

Ved at teste dele af dit fysiske funktionsniveau kan din fysioterapeut, ud fra resultaterne, bedre justere dine øvelser, så du får mest muligt ud af din træning – og måske ligefrem opnår forbedringer. Ved hjælp af de 6 tests kan vi også måle, om vi er på rette vej med træningen, og hvordan din fysik udvikler sig i forhold til din sygdom. Se mere om vores test her.

Hos os vil du møde veluddannede, rutinerede og kompetente testvejledere, der som minimum er:

 • Uddannet i vederlagsfri tests
 • Sundhedsfagligt personale i form af fysioterapeut, massør, træningsvejleder eller fysioterapeutstuderende

Test forløb

En test tager typisk 30 minutter. Hvert halve år er der mulighed for, at du kan blive testet med de samme 6 tests, således at eventuelle forandringer over tid bliver registreret. Din primære fysioterapeut orienteres om testresultaterne, og på baggrund af testresultaterne udarbejder du sammen med din fysioterapeut en realistisk målsætning for din træning.
Testresultaterne har ikke betydning for, om du fortsat kan få vederlagsfri fysioterapi. De bruges udelukkende til at følge effekten af din behandling, og for at vi kan fortage nødvendige justeringer.

Følgende diagnoser er dækket af vederlagsfri fysioterapi ordningen

 • Neurologiske sygdomme (medfødte eller arvelige)
 • Spastisk lammelse (cerebral parese)
 • Rygmarvsbrok (spina bifida)
 • Infantil hydrocephalus
 • Tuberøs sklerose
 • Neurofibromatosis Recklinghausen
 • Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi
 • Chorea Huntington
 • Hereditære neuropatier
 • Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme
 • Primær dystoni
 • Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handikap som f.eks. adreno-leukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du brug for hjælp, så kontakt os endelig.