Syrinx og Chiari behandling

Vi er en klinik med specialviden inden for Syringomyeli (SM) og Arnold Chiari Malformation (ACM). På denne side kan du læse om vores behandling og facts generelt.

En sjælden diagnose

Der er i dag registreret omkring 1000 tilfælde af SM og omkring 300 tilfælde af ACM i Danmark. Hvor mange patienter, der går uopdagede rundt, kan der kun gisnes om.

Diagnoserne, der er forholdsvis sjældne, bliver ofte overset, og praktisk erfaring med behandling og træning af disse patientgrupper er ofte meget sparsom hos de praktiserende læger. De læger, der kender diagnosen, benytter sig oftest af medicinering og kirurgi.
Vi har siden 2011 arbejdet målrettet med patienter med SM og ACM. Dette er sket i samarbejde med overlæge Birgitte Hansen, Klinik for rygmarvsskader på Rigshospitalet. Arbejdet består hovedsageligt i samtale, undersøgelse, behandling og træning af patienter med SM og ACM.

Samtale

Samtalen har til formål at afdække, præcis hvilke symptomer du som patient har, hvor længe det har stået på, og hvordan det har udviklet sig. Mange patienter har mere end én diagnose, og det skal der selvfølgelig også tages hensyn til. Samtalen giver et godt billede af, hvilke udfordringer vi er oppe imod, hvilke muligheder vi har at arbejde med, og den er med til at sætte et mål for, hvad vi vil forsøge at opnå. Her vil vi med fordel kunne gennemgå scanningsbilleder, beskrivelser fra læger, speciallæger og lignende. Hvis du bruger medicin, vil vi gerne vide det, da det kan påvirke symptombilledet.

Undersøgelse

Undersøgelsen har til formål at afdække, om der er stødt andre komplikationer til under dit sygdomsforløb. Det ses ofte, at et længere sygdomsforløb kan give forskellige fejlstillinger i kroppen, og man begynder at bevæge sig uhensigtsmæssigt på grund af smerter. Områder i kroppen kan blive mere eller mindre bevægelige, mens styrken i nogle områder øges, og styrken i andre områder mindskes. Dette kan give låsninger og spændinger i kroppen, der først skal tages hånd om. Det er meget vigtigt, at dette foregår uden at provokere Syrinx eller ACM, så dine symptomer ikke forværres.

Behandling

Behandlingen har blandt andet til formål at korrigere de fejlstillinger i kroppen, du måtte have. Ofte er fejlstillinger en forværrende årsag til de symptomer, der allerede er. Under behandlingen er det vigtigt at tage hensyn til diagnosen, og især hvor en evt. syrinx er placeret. Behandlingen er således bygget op omkring en kombination af dit symptombillede, som omtalt under samtalen, scanningsbilleder, og de fund vi gør i undersøgelsen.

Træning

Træningen bygges individuelt op omkring de erfaringer vi gør under de tre foregående punkter. Når forskellige træningsformer og øvelser er prøvet af, vil vi sammen lægge et program, der tager afsæt i dit nuværende niveau og med hensyntagen til, hvilke træningsfaciliteter du har i dit lokaleområde.

Hvis vi sammen finder ud af, at din kostsammensætning er uhensigtsmæssig i forhold til din diagnose, har du mulighed for personlig kostvejledning, der er målrettet din diagnose.

Fysioterapeuterne med specialviden inden for Syringomyeli og Arnold Chiari er:

Fysioterapeut. CMP, Specialviden indenfor Arnold Chiari og syringomyeli Personlig træner Nakke-, Ryg-, Knæ- & vederlagsfri Certificeret

Hovedpinespecialist, Specialist i Muskuloskeletal fysioterapi, CMP, Specialviden indenfor Arnold Chiari og Syringomyeli, Certificeret i udredning og klassificering af personer med nakke-, ryg-, knæ- & vederlagsfri problematikker

Book en tid

Har du brug for hjælp, så kan du herunder bestille en tid.