Dataansvar

FysioDanmark Varde er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores juridiske oplysninger er følgende:

FysioDanmark Varde

Vestre Landevej 67

6800 Varde

info@varde-fysio.dk

CVR-nr.: 21108278

 

Baggrund

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder, herunder data og behandlingsservices under forsikringsaftaler.

 

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Sundhedsrelaterede ydelser:

Hvis du er patient hos os, forsikringstager hos en netværks/forsikringsvirksomhed eller bruger af en af vores applikationer behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne levere sundhedsrelaterede ydelser, afrapportering i henhold til aftale eller tilsvarende services under den indgåede aftale (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller det forsikringsnetværksselskab du er forsikret i).

Vi kan efter omstændighederne behandle oplysninger omkring dig relateret til dit behandlingsforløb, performance, (genop)træningsforløb, og økonomisk og administrativ håndtering heraf, herunder Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, personnummer, betalingskortoplysninger, medlemsnummer, NPS score, behandlingsoplysninger, data vedrørende forløb og antal behandlinger samt andre oplysninger som naturligt vedrører eller omhandler sådanne oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt vores legitime interesse i administration af klientforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Afhængig af de konkrete omstændigheder kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Leverandør, samarbejdspartner el.lign.:

Når du er leverandør eller samarbejdspartner til FysioDanmark, indsamler vi dine kontaktoplysninger i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer med det formål at kommunikere med dig/jer og for at kunne afregne overfor dig/jer.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f), idet vi har en legitim interesse i at kunne kommunikere samt administrere personoplysninger på kontaktpersoner hos såvel leverandører som samarbejdspartnere.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Videregivelse

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, udbydere af klienttilfredshedsundersøgelser, hostingpartnere, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til sygesikring Danmark, forsikringsselskaber, journalleverandører, bookingportaler og sms/mail-leverandører.

Vedrørende cookies, se vores cookie- og privatlivspolitik for hjemmesidebesøgende.

Overførsel af data til tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), medmindre det er nødvendigt i den konkrete sag. En sådan ad hoc-overførsel af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e. Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer vil vi sørge for, at der er et overførselsgrundlag, og du vil konkret blive informeret herom.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om fx brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.
Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).

Behandling til øvrige formål, fx statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesse-afvejningsreglen), hvor den legitime interesse for os er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt.
Vi benytter følgende leverandører, som kan modtage dine personoplysninger:

Statistiske leverandører:
Google Inc.
Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx journalføringsbekendtgørelsen, bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller begrænset behandlingen heraf.

På din anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.
Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger (dataportabilitet).
Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage løbende ændringer og opdateringer i denne privatlivspolitik.

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende vores behandling af dine oplysninger eller denne privatlivspolitik kan sendes til persondata@varde-fysio.dk