Lær førstehjælp - det kan redde liv

Få et kursus i førstehjælp og lær at handle hurtigt, korrekt og effektivt hvis dine nærmeste pludselig skulle få brug for det.

Førstehjælp

Har du styr på hvordan man yder førstehjælp?
Få et kursus i førstehjælp og lær at handle hurtigt, korrekt og effektivt hvis dine nærmeste pludselig skulle få brug for det.
Vi tilbyder førstehjælpskurser, som vil give dig den viden du har brug for, så du er rustet til at yde førstehjælp ved almindelig tilskadekomst og småskader, og ved hjertestop eller ved større ulykker. Vi tilbyder også specifik førstehjælp til børn og familier.

Førstehjælps kurser 2021

 

Basisuddannelse (2 Kursus dage)

kr. 675,00/825,00                       

kr. 450,00/550,00

 

Førstehjælp ved hjertestop    

Tor 2/9 (Dag 1) 16.30 – 20.45

Min 6 – max 16 deltager

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

 

Basal førstehjælp til børn (NYT Kursus)

Tir 14/9 (Dag 1)   16.30 – 20.45

Min 6 – max 16 deltager

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med tilskadekomst hos børn. Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere et bevidstløst barn både med og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning for børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegeme i luftvejen jf. ERC guidelines for fjernelse af fremmedlegemer. Deltageren skal kende ”alarmsymptomer” på infektionssygdomme og tilkalde relevant hjælp.

 

 

Førstehjælp ved ulykker

Tor 30/9 (Dag 2)  18.30 – 20.30

(Betales sammen med dag 1. den 2/9 eller 14/9)

Kr. 225,00/137,50

Min 6 – max 16 deltager

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt. Deltageren kan skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker. Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil. Deltageren kan ydepsykisk førstehjælp i de første minutter.

 

Opdateringsuddannelse:

 

Førstehjælp ved hjertestop 

Tir 12/10  7.30 – 20.30  

kr. 337,50/412,50

Min 6 – max 16 deltager

Deltageren agerer ud fra tidligere lært kompetence og kan, både selvstændigtog i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen. Deltageren kan yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet samt symptomer på tilstanden slagtilfælde.

Tilmeld dig med det samme

Du kan tilmelde dig førstehjælpskursus på telefon eller mail:
Varde: 75 22 35 30   Esbjerg: 75 12 03 08   Billund: 75 35 30 90
Mail: cbn@varde-fysio.dk